• Call Center

    087-929-4691

  • เวลาทำการ

    จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.00

อค-บร. เริ่ม Work From Home แล้ววันนี้

18. Business Move  

 

          ในช่วงที่ทั่วทั้งโลกกำลังต่อสู้กับการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 บรรดา “เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์” จึงนับเป็นกำลังรบแนวหน้าของสังคม จากสถานการณ์ล่าสุด คุณหมอทั่วโลก พร้อมใจกันออกมาโพสต์ภาพถือป้าย "หมอทำงานหนักที่ รพ. เพื่อคุณ ขอคุณอยู่บ้านเพื่อพวกเรา" และออกแฮชแท็ก  #STAYHOME  เพื่อขอความร่วมมือให้ทุกคนลดการไปในแหล่งชุมชนและสถานที่เสี่ยง

          ทีมงานโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (อค-บร.) ร่วมเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้คุณหมอและบุคลากรทางการแพทย์ทั่วโลก โดยสนับสนุนให้พนักงานในหน่วยงาน ลดความเสี่ยงของตัวเองลงด้วยการให้ทำงานจากที่บ้าน:Work From Home  ซึ่งเริ่มลดจำนวนคนเข้ามาทำงานที่สำนักงานตั้งแต่วันอังคารที่ 7 เมษายน - 30 เมษายน 2563 และร่วมกันใช้ #STAYHOME  โดยอัพเดทการทำงานอยู่บ้านในสไตล์ของแต่ละคน ภายใต้การสนับสนุนขององค์กรในการใช้เทคโนโลยีในการทำงานผ่านระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ เช่น การทำงาน การประชุม และการติดต่อลูกค้า เป็นต้น ทำให้พนักงาน 150 คน สามารถปฎิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเทียบเท่ากับการทำงานที่สำนักงาน อีกทั้ง ยังเป็นแรงสนับสนุนให้คนทำงานทั่วประเทศได้เห็นถึงความสำคัญของการร่วมมือ “ลดการออกไปในพื้นที่เสี่ยง” เพื่อให้ประเทศสามารถฝ่าวิกฤตการณ์นี้ไปได้โดยเร็ว

          สำหรับการปฏิบัติงานของพนักงานเดินเครื่องของโรงไฟฟ้าราชบุรีแบ่งเป็น 2 ผลัด : เข้าทำงานผลัดละ 4 วัน โดยผลัดแรก แบ่งออกเป็น 2 ทีม ดังนี้

                   ทีมที่ 1 : ทำงานเวลา 08.00-20.00 น.

                   ทีมที่ 2 : ทำงานเวลา 20.00-08.00 น.
          ซึ่งทั้ง 2 ทีม ให้พักในพื้นที่โรงไฟฟ้าราชบุรี  ส่วนผลัดที่ 2 ให้พักอยู่ที่บ้าน และเมื่อครบกำหนด 4 วันให้ผลัดที่ 1 กลับไปพักผ่อนที่บ้านสลับกันไปทุกๆ 4 วัน

พรทิพย์ อนรรฆนนท์  พช.8 ข่าว อค-บร. รายงาน

ผู้บริหาร กฟผ. เยี่ยมเยียนลูกค้า สปป.ลาวใต้ และหาโอกาสทางธุรกิจใหม่

14. Business Move

 

เมื่อวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2563 คณะผู้บริหารฝ่ายจัดการธุรกิจ (อกธ.) นำโดย นายสุรชัย เจริญศักดิ์ ผู้ช่วยอำนวยการฝ่ายจัดการธุรกิจ 1 (ช.อกธ-1.) นายสุนทร เพ็ญศรี วิศวกรระดับ 10 (วศ.10 อกธ.) นายธงชัย โรจนบัณฑิต วิศวกรระดับ 9 (วศ.9 อกธ.) และผู้ปฏิบัติงาน อกธ. เดินทางเข้าพบลูกค้า เขื่อนห้วยเหาะ เขื่อนเซน้ำน้อยและเซกะตำ เขื่อนเซเสด 1,2 และโครงการก่อสร้างเขื่อนห้วยกะเพิง เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะจากลูกค้า เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

ทั้งนี้ ในการเข้าพบผู้บริหารเขื่อนต่างๆ ใน สปป.ลาว ลูกค้าให้ความสนใจการให้บริการงานบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าของ กฟผ. โดยมีความต้องการให้ กฟผ. เข้านำเสนอรายละเอียดงานบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าใน สปป. ลาว ในโอกาสต่อไป

จักรพงษ์ สุภาพ วศ.8 หขบต1-ธ. กธบต-ธ. อกธ. : รายงาน

 

 

RGCO ร่วมกับ อค-บร. จัดงาน “มหกรรมสุขภาพ โรงไฟฟ้าราชบุรี”

16. Business Move Page 1  16. Business Move Page 2

 

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (RGCO) ร่วมกับ โครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (อค-บร.) จัดงาน “วันมหกรรมสุขภาพ โรงไฟฟ้าราชบุรี” ครั้งที่ 2 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ธนะ บุญญสิริกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด เป็นประธานเปิดงาน โดยมี นายเขมชาติ สถิตย์ตันติเวช ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ (ฝอส.) เป็นประธานจัดงานและกล่าวรายงาน ซึ่งมีทีมผู้บริหารจาก บริษัท RGCO และทีมผู้บริหาร อค-บร. เช่น นายพยัต ชินวิไล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด นายนเรนทร์ วราภิรักษ์ ผู้อำนวยการโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (อค-บร.)  นายกัมปนาท คล้ายแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด-บริหาร (ช.อค-บร.(ห)) นายกิตติธัช อนรรฆนนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด-พลังความร้อนร่วม (ช.อค-บร.(รร)) และผู้ปฏิบัติงาน RGCO และ อค-บร. เข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง

การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและสร้างเสริมจิตสำนึกให้กับผู้ปฏิบัติงาน โรงไฟฟ้าราชบุรี ใส่ใจเรื่องสุขภาพในการทำงาน โดยภายในงานได้นำเอาบูธเพื่อสุขภาพมาแสดงให้แก่ผู้เข้าร่วมงานได้ชม อาทิเช่น

1. บูธสบายใจ จาก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ตรวจเช็คภาวะสุข-ภาวะเครียด

2. บูธดัดจัดสรีระแก้อาการ Office Syndrome จาก วิสาหกิจ SHE 

3. บูธตอกเส้นนวดอาการ จาก กฟผ. แม่เมาะ

4. บูธนิทรรศการสมุนไพร จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

นอกจากนี้ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานยังได้พบปะกับชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในงานมหกรรมสุขภาพครั้งนี้ด้วย โดยได้นำผลิตภัณฑ์ ผลิตผล พืชผัก ผลไม้ จาก 8 ชุมชนแข็งแรงรอบโรงไฟฟ้าราชบุรี มาแนะนำและจำหน่ายในราคาย่อมเยาว์

พรทิพย์ อนรรฆนนท์ พช.8 นพท-บร.: รายงาน

ผู้บริหาร กฟผ. เยี่ยมเยียนลูกค้าสัญญาระยะยาว บริษัท หงสาเพาเวอร์ จำกัด (HPC)

13.Business Move

 

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำโดย นายสมคิด ประดิษฐ์เสรี ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการธุรกิจ (อกธ.) นายนัฐวุธ พิริยะจิตตะ ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาเครื่องกล (อบค.) นายจิตติ บัวพูน วิศวกรระดับ11 ฝ่ายโรงงานและอะไหล่ (วศ.11 อรอ.) นายเอกวัฒน์ ขนากร นักคอมพิวเตอร์ระดับ 9 ฝ่ายจัดการและพัฒนาระบบสารสนเทศ (นค.9 อจส.) นายเรืองฤทธิ์ คล้ายแก้ว หัวหน้าแผนกการขายและบริหารสัญญาต่างประเทศ 1  ฝ่ายจัดการธุรกิจ (หขบต1-ธ. อกธ.) และผู้ปฏิบัติงาน ฝ่ายจัดการธุรกิจ (อกธ.) เดินทางเข้าพบ นายคทายุทธ์ ชูพูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท หงสาเพาเวอร์ จำกัด เพื่อรับทราบปัญหา ความพึงพอใจในการบริการ และข้อเสนอแนะจากลูกค้า เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม HPC ห้อง 201 อาคารโพนจัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

ทั้งนี้ บริษัท หงสาเพาเวอร์ จำกัด (HPC) ได้ให้ความไว้วางใจกับ กฟผ. ในการดูแลงานบริการงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า เป็นระยะเวลา 15 ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2574

สุรศักดิ์ อ่ำรอด ช.8 หปง-ธ. กตบ-ธ. อกธ. : รายงาน