• Call Center

    087-929-4691

  • เวลาทำการ

    จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.00

อบย. ร่วมติดตามสถานการณ์น้ำผ่าน ระบบ Video Conference

74.Business Move

 

           เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นายนำพร ลิขิตลือชา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโยธา (ช.อบย.) นำทีมผู้ปฏิบัติงานกองความปลอดภัยเขื่อน (กคข-ธ.) ร่วมติดตามสถานการณ์น้ำกับศูนย์เฉพาะกิจติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ผ่านระบบ Video Conference โดยเข้าร่วมกับ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (ชพว.) กองจัดการทรัพยากรน้ำ (กจน-พ.) และเขื่อนต่างๆ ของ กฟผ. ณ ศูนย์บำรุงรักษาไทรน้อย กฟผ.

          สำหรับครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรก เมื่อเริ่มเข้าฤดูฝนของปี 2562 ซึ่งเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับข้อสั่งการของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ให้หน่วยงานที่ดูแลเขื่อนติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ รวมทั้งเตรียมพร้อมด้านความมั่นคงปลอดภัยเขื่อน จากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่า ปริมาณฝนโดยรวมของประเทศไทยในปีนี้จะน้อยกว่าค่าเฉลี่ย และสภาพน้ำในเขื่อน ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ กฟผ. ทั้งสิ้น 32,465 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 53% ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวจะมีขึ้นเป็นประจำในช่วงฤดูฝน เพื่อติดตาม และเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำของเขื่อน กฟผ.

ภัสสร รักชีพ หวรอ-ธ. กคข-ธ. อบย.: รายงาน

 

คณะกรรมการตรวจรับฯ ประชุมติดตามผล โครงการวิจัย Gas Turbine Block 1 (RGC)

72.Business Move

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 นายกัมปนาท คล้ายแก้ว ผู้อำนวยการโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด-บริหาร (ช.อค-บร.(ห)) ในฐานะประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับโครงการการเพิ่มสมรรถภาพของ Gas Turbine ด้วยอุณหภูมิอากาศก่อนเข้า Air Inlet Filter ประชุมร่วมกับทีมวิจัย นำโดย นายชูศักดิ์ เพิ่มทรัพย์ หัวหน้าหน่วยเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (นดรร-บร.) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ และผลลัพธ์การดำเนินงาน ณ ห้องประชุมหน่วยเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (นดรร-บร.)

          โดยผลการตรวจติดตาม โครงการฯ มีการติดตั้งระบบ Water Spray ที่ GT-Block 1 ณ โรงไฟฟ้าราชบุรี และทดสอบสมรรถนะการใช้งานแล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาลงนามตรวจรับและปิดโครงการ และในส่วนของผลลัพธ์ของโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพิ่ม Power Output 14.56 MW ลด Heat Rate 13.62 kJ/kWh นอกจากนั้นยังสามารถนำ Know How ไปขยายผลใช้งานที่โรงไฟฟ้าอื่นของ กฟผ. ได้อีกด้วย

          นอกจากนี้ โครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด สามารถลดค่าปรับเนื่องจากทำ Load ไม่ได้ตามสั่งการ มูลค่าประมาณ 2 ล้านบาท/ปี และมี Fuel Gain มูลค่าประมาณ 3 ล้านบาท/ปี (กรณีสามารถใช้งานระบบ Water Spray ที่ Base Load ต่อเนื่อง) เงินลงทุนของโครงการ มูลค่าประมาณ 5 ล้านบาท/บล็อก ซึ่งสามารถคืนทุนได้ภายในเวลา 1 ปี

พรทิพย์ อนรรมนนท์ พช.8 นพท-บร. : รายงาน

 

ผู้บริหาร RGCO Kick Off และพบ ผู้ปฏิบัติงาน MO RGC-T02

73.Business Move

 

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน – 25 สิงหาคม 2562 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนราชบุรี (RGC) มีกำหนดการดำเนินงาน Major Overhaul (MO) RGC-T02 ตามแผนการดำเนินงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมี นายบุญชัย จรัญวรพรรณ กรรรมการผู้จัดการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (กจก.) และนายณรงค์ศักดิ์ เขียวรำภา ผู้อำนวยการโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (อค-บร.) เข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อพบปะผู้ปฏิบัติงาน MO และเริ่ม Kick-off เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

          สำหรับงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงาน MO มีความปลอดภัย และผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน “ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในงาน” หรือ “อุบัติเหตุเป็น ศูนย์” โดย นายอุดมศักดิ์ พีระชัยรัตน์ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยหัวหน้างาน ได้เน้นย้ำ และสร้างความตระหนักโดยนำกล่าวคำปฎิญาณตน "แสดงความมุ่งมั่น ตั้งใจทำงานให้เกิดความปลอดภัย" ร่วมกัน อีกทั้ง ได้มีการมอบรางวัล นั่งร้านดีเด่นให้แก่ 2 หน่วยงาน คือ ฝ่ายบำรุงรักษาไฟฟ้า (อบฟ.) และกองกังหันไอน้ำ (กกอ-ธ.) อีกด้วย

พรทิพย์ อนรรมนนท์ พช.8 นพท-บร. : รายงาน

 

BLCP เยี่ยมชมศักยภาพ กฟผ. ณ ฝ่ายโรงงานและอะไหล่ สำนักงานหนองจอก

71.Business Move

 

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 สายงานรองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (รวธ.) นำโดย นายนเรนทร์ วราภิรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงานและอะไหล่ (อรอ.) นายสมคิด ประดิษฐ์เสรี ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการธุรกิจ (อกธ.) นายสายัณห์ ปานซัง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาเครื่องกล-1. (ช.อบค-1.) รวมทั้งคณะผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานสายงาน รวธ. ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (BLCP) นำโดย นายยุทธนา เจริญวงศ์ กรรมการผู้จัดการ ในการเยี่ยมชมศักยภาพในการดำเนินงานด้าน Tube Bending Process งานด้าน Automatic Welding และงานวิจัยดัด Rotor ณ ฝ่ายโรงงานและอะไหล่ สำนักงานหนองจอก

ทั้งนี้ นายยุทธนา เจริญวงศ์ ได้กล่าวขอบคุณผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสายงาน รวธ. ในการให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และรู้สึกประทับใจในศักยภาพการดำเนินงานของ กฟผ. ที่มีมาตรฐานการดำเนินงานเทียบเท่าระดับสากล ทั้งด้านบุคลากรที่มีทักษะความชำนาญ และอุปกรณ์ที่ทันสมัย นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอถือโอกาสนำความรู้ความสามารถอันเฉพาะของ กฟผ. ที่เกิดจากการบ่มเพาะมาอย่างยาวนานร่วมพัฒนาขีดความสามารถการดำเนินงานของ บริษัทฯ ให้มีความยั่งยืนและมั่นคงเพื่อเสถียรภาพไฟฟ้าของประเทศต่อไป

น.ส.มนทิรา วรวัฒน์ วก.6 หปง-ธ. กตบ-ธ.: รายงาน