• Call Center

    087-929-4691

  • เวลาทำการ

    จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.00

อกธ. ได้รับรางวัล "การประกวดงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สายงาน รวธ. ประจำปี 2560"

อกธ. ได้รับรางวัล “การประกวดงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สายงาน รวธ. ประจำปี 2560”

อกธ.

Read more ...

กฟผ. สนับสนุนงานประชุมวิชาการคอนกรีต ครั้งที่ 12 ปี 2560

Read more ...

อกธ.เตรียมพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉิน ช่วงหยุดยาว วันที่ 25-29 ตุลาค 2560

ผู้บริหาร กฟผ. และ ก.พลังงาน ร่วมศึกษาดูงานโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี

Read more ...