• Call Center

    087-929-4691

  • เวลาทำการ

    จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.00

สายงาน รวธ. ร่วมแสดงนวัตกรรมและศักยภาพด้านงานเชื่อม ในงาน The 8th Asia Pacific IIW International Congress

31.Business Move

 

   เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 สายงานรองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (รวธ.) โดย นายนัฐวุธ พิริยะจิตตะ ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาเครื่องกล (อบค.)           นายสายัณห์ ปานซัง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาเครื่องกล-1. (ช.อบค-1.) ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดงานการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการเชื่อมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ครั้งที่ 8 (The 8th Asia Pacific IIW International Congress 2019) ภายใต้หัวข้อ "Promote and Ensure the Quality of welding Education in the Region" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ           

   ภายในงานดังกล่าว สายงานรองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (รวธ.) ได้เข้าร่วมการออกบูธนิทรรศการภายใต้แบรนด์ EGAT Business เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ธุรกิจของสายงาน พร้อมทั้งแสดงศักยภาพด้านนวัตกรรม และงานเชื่อมให้กับลูกค้า เพื่อแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจในอนาคต โดยมี ผู้แทนจาก ฝ่ายบำรุงรักษาเครื่องกล (อบค.) ฝ่ายโรงงานและอะไหล่ (อรอ.) และ ฝ่ายจัดการธุรกิจ (อกธ.) ร่วมเป็นเจ้าหน้าที่ประจำบูธเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจอีกด้วย        

   ทั้งนี้ อบค. ได้ให้สัมภาษณ์ในภาพรวมการดำเนินงานของ กฟผ. ว่า หน่วยงานฯ มีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการประดิษฐ์เครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมทั้งปรับปรุงกระบวนการในเรื่องของนวัตกรรม นอกจากนี้ กฟผ. ได้มีการนำโดรนมาใช้ในการตรวจสอบอุปกรณ์หม้อน้ำ โดยใช้ Software ใหม่ๆ มาช่วยในการวิเคราะห์เพิ่มขึ้นตามลำดับ ซึ่งทำให้เกิดการตัดสินใจที่แม่นยำ ในส่วนงานเชื่อม กฟผ. มีเครื่องมือที่สมัย มีการนำหุ่นยนต์มาใช้ในการซ่อมบำรุงรักษาเพื่อปรับปรุงวิธีการทำงานให้เกิดความแม่นยำ รวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

มนทิรา วรวัฒน์ วก.6 หปง-ธ. อกธ: รายงาน

 

กฟผ. ร่วมงานสัมมนา “ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย....ในอนาคต”

29.Business Move

 

   เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้รับเชิญร่วมงานสัมมนา “ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย....ในอนาคต” ซึ่งจัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ โดยมีนายสายัณห์ ปานซัง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาเครื่องกล-1 (ช.อบค-1.) และผู้บริหารสายงาน รวธ. เข้าร่วมงานในฐานะที่ กฟผ. เป็นผู้สนับสนุนงานวิชาการด้านหม้อน้ำซึ่ง กฟผ. มี MOU ร่วมกับ กรอ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจของสายงานรองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (รวธ.) ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ภายในงานดังกล่าว กฟผ. ได้จัดแสดงบูธนิทรรศการงานบริการบำรุงรักษาหม้อน้ำของสายงาน รวธ. โดยมีนายสหเทพ จ้อยประดิษฐ์วิศวกรระดับ 9 ทนท. หบน2-ธ. และนายกฤษฏิ์ พฤกษ์บวรพงศ์ วิศวกรระดับ 7 หวม-ธ. เป็นวิทยากรประจำบูธ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ และบุคคลภายนอกในแวดวงอุตสาหกรรมอย่างมาก

เศรษฐบุตร บุญรักษา วก.6 หปง-ธ. รายงาน

อกธ. รับการตรวจประเมินระบบริหารงานคุณภาพ Internal Audit สายงาน รวธ. ครั้งที่ 1/2562 จาก อค-บร.

30.Business Move

 

     เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา นายสมคิด ประดิษฐ์เสรี ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการธุรกิจ (อกธ.) นายสุรชัย เจริญศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการธุรกิจ-1. (ช.อกธ-1.) นางรังสินี ประกิจ วิศวกรระดับ 11 รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และ

ผู้บริหารฝ่ายจัดการธุรกิจ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษา ประจำโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (อค-บร.) ประกอบด้วย นายกัมปนาท คล้ายแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษา

ประจำโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด และ คณะผู้บริหารจาก อค-บร. ในการตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2015 และ 45001:2018 Internal Audit สายงาน รวธ. ครั้งที่ 1/2562 ให้แก่หน่วยงาน อกธ.

    ภายหลังการตรวจประเมินฯ คณะผู้ตรวจประเมินได้สรุปผลและแจ้งผลการตรวจแก่หน่วยงาน อกธ. ซึ่งในโอกาสนี้ อกธ. ได้กล่าวขอบคุณคณะผู้ตรวจประเมิน สำหรับแนวทางในการดำเนินงาน และคำแนะนำเพื่อปรับปรุงกระบวนการเพื่อให้การ

ดำเนินงานของหน่วยงานได้มาตรฐานที่ดีมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง ถือเป็นโอกาสอันดีสำหรับหน่วยงานในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพจากบริษัท Tuv Nord ในโอกาสต่อไป

     มนทิรา วรวัฒน์ วก.6 หปง-ธ. อกธ: รายงาน

 

 

สรุปผลงานแปลผลข้อมูลตรวจวัดพฤติกรรม เขื่อนน้ำเลือกและเขื่อนน้ำแก่น รฟ.หงสา สปป.ลาว

28.Business Move

          เมื่อวันที่ 11-14 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ผู้ปฏิบัติงานจากฝ่ายบำรุงรักษาโยธา (อบย.) ประกอบด้วย นายปฏิพัทธ์ สุมน หัวหน้าแผนกประสานงานบำรุงรักษาโยธา กองแผนงาน (หปย-ธ. กผงย-ธ.) และผู้ปฏิบัติงานจากกองความปลอดภัยเขื่อน (กคข-ธ.) ประกอบด้วย นายทนงศักดิ์ หน่อทอง หัวหน้าแผนกตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยเขื่อน (หตม-ธ.) นายสัมฤทธิ์ สมัครเขตการณ์ หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีเขื่อน (หทข-ธ.) นายจิรายุ คนโฑเงิน หัวหน้าแผนกชีวภาพทางน้ำ (หภน-ธ.) และนายพชรพล พรหมสุภา วิศวกรระดับ 6 แผนกตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยเขื่อน (วศ.6 หตม-ธ.) ได้เดินทางไปโรงไฟฟ้าหงสา เพื่อสรุปผลงานแปลผลข้อมูลตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนน้ำเลือกและเขื่อนน้ำแก่น และงานตรวจสอบเครื่องมือตรวจวัดแผ่นดินไหว (Accelerometer) ในลักษณะ Function test รวมถึงการ Configuration ร่วมกับทีมบำรุงรักษาเขื่อนของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

          ในการประชุมสรุปผลงานฯ ดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมรับฟังจาก บริษัท หงสา เพาเวอร์ จำกัด (HPC) นำโดย นายรัศมี ยูพานิช Director - Power Plant Operation นายจีรวัฒน์ ปริญญโรจน์ Director - Contract Management and Commercial นายนวพล เลิศนิรันดร์ Section Manager - FGD and BOP Operation      นายไตรรัตน์ เสนนันตา Senior Officer - Power Plant Operation และผู้เข้าร่วมรับฟังจากโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังความร้อนลิกไนต์หงสา (อค-บส.) ประกอบด้วย นายชนะ เรืองตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษา (ช.อค-บส.) นายวิสูตร สิทธิกัน หน่วยบำรุงรักษา (นบร-บส.)     นายสมบัติ กุมภวิจิตร หมวดบุคคลและบริการ (มบก-บส.) และผู้รับฟังอีกจำนวนมาก

          ผลการนำเสนอครั้งนี้ลูกค้ามีความพึงพอใจและเข้าใจ เรื่องความปลอดภัยเขื่อนมากขึ้น รวมทั้งในระหว่างการนำเสนอมีการสอบถามและซักถามข้อสงสัยตลอดการนำเสนอนับว่าการนำเสนอในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

ปฏิพัทธ์ สุมน หปย-ธ. กผงย-ธ. : รายงาน