• Call Center

    087-929-4691

  • เวลาทำการ

    จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.00

กฟผ. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร บริษัท HPC เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศักยภาพงานซ่อม อรอ. ณ สำนักงานหนองจอก

24.Business Move

เมื่อวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำโดย นายอมรพันธ์ ลีลาภรณ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจบำรุงรักษา (ชธธ.) ได้ให้เกียรติเป็นประธาน และต้อนรับคณะบอร์ดผู้บริหารจากบริษัท หงสา เพาเวอร์ จำกัด (HPC) เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศักยภาพงานและดูงานซ่อมบำรุง Steam Turbine Rotor ของฝ่ายโรงงานและอะไหล่ (อรอ.) ณ สำนักงานหนองจอก

ซึ่งการเข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้ บริษัท HPC ได้ไว้วางใจและเชื่อมั่นในศักยภาพของ กฟผ. จึงได้ส่ง Steam Turbine Rotor ซึ่งประกอบไปด้วย Low Pressure Turbine จำนวน 2 ตัว และ High Pressure Turbine จำนวน 1 ตัว มาซ่อมบำรุงที่ฝ่ายโรงงานและอะไหล่ ซึ่งถือเป็นการให้บริการซ่อมบำรุง Rotor แก่ HPC เป็นครั้งแรก นอกเหนือจากที่ กฟผ ให้บริการสัญญา Operation and Maintenance Agreement (OMA) ระยะเวลา 17 ปี นับตั้งแต่ ปี 2011 เป็นต้นมา

เศรษฐบุตร บุญรักษา วก.6 หสต-ธ. กตธ-ธ. อกธ. : รายงาน

อค-บร. ส่งมอบหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือให้กับลูกค้า RGCO เพื่อป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19

22. Business Move

 

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 คณะผู้บริหารโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด นำโดย นายนเรนทร์ วราภิรักษ์ผู้อำนวยการโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (อค-บร.) นายกัมปนาท คล้ายแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด-บริหาร ช.อค-บร.(ห) และนายกิตติธัช อนรรฆนนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด-พลังความร้อนร่วม ช.อค-บร.(รร) เป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ มอบให้กับ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (RGCO) โดยมี ดร.ธนะ บุญญสิริกูล กรรมการผู้จัดการ และนายพยัต ชินวิไล รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แทนรับมอบ และนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ปฏิบัติงานในสังกัด เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อไป

พรทิพย์ อนรรฆนนท์  พช.8 ข่าว อค-บร. รายงาน

อค-บร. ลงพื้นที่มอบเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบเหยียบ และเจลล้างมือ ให้กับ 3 รพ. ในพื้นที่ จ.ราชบุรี

23.Business Move

 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมต้านเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบเหยียบ จำนวน 10 เครื่อง และเจลแอลกอฮอล์จำนวน 240 ขวด ให้กับหน่วยงานโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (อค-บร.) เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่ จ.ราชบุรี 

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 คณะผู้บริหารโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด นำโดย นายนเรนทร์ วราภิรักษ์ผู้อำนวยการโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (อค-บร.) นายประจักษ์ เหล่าพรหมสุคนธ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด-พลังความร้อน ช.อค-บร.(พร)    นายกัมปนาท คล้ายแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด-บริหาร ช.อค-บร.(ห)และนายกิตติธัช อนรรฆนนท์ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด-พลังความร้อนร่วม ช.อค-บร.(รร) และผู้ปฏิบัติงาน อค-บร. เป็นผู้แทน กฟผ. นำเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบเหยียบ และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือขนาดต่างๆ    จัดสรรมอบให้กับ 3 โรงพยาบาลในพื้นที่ จ.ราชบุรี โดยมี นางทิพวรรณ พุทธิจักรรักษารองผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี นพ.สุพจน์ จิระราชวโร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดำเนินสะดวก และนพ.เกียรติศักดิ์ นิธิเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางแพ เป็นผู้รับมอบ และนำไปดำเนินการแจกจ่าย จัดจุดบริการเจลล้างมือสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยในพื้นที่โรงพยาบาลตามวัตถุประสงค์ต่อไป

พรทิพย์ อนรรฆนนท์  พช.8 ข่าว อค-บร. รายงาน

อค-บร. เป็นผู้แทน กฟผ. ส่งมอบตู้ตรวจความดันลบให้กับ โรงพยาบาลใน จ.ราชบุรี เพื่อสู้วิกฤต Covid-19

21.Business Move  

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 นายนเรนทร์ วราภิรักษ์ ผู้อำนวยการโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด(อค-บร.) พร้อมด้วย นายประจักษ์ เหล่าพรหมสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด-พลังความร้อน(ช.อค-บร.(พร)) นายกัมปนาท คล้ายแก้ว ผู้อำนวยการโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด-บริหาร (ช.อค-บร.(ห)) นายกิตติธัช อนรรฆนนท์ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด-พลังความร้อนร่วม (ช.อค-บร.(รร)) และผู้ปฏิบัติงาน อค-บร. ทำหน้าที่เป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำตู้ตรวจความดันลบ (Negative Pressure Cabinet) ส่งมอบและติดตั้งพร้อมใช้งานให้กับโรงพยาบาล 2 แห่งในจังหวัดราชบุรี ได้แก่ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก และโรงพยาบาลบางแพ เพื่อช่วยบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัย Covid-19 ซึ่งผู้ป่วยจะอยู่ภายในตู้เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อจากผู้ป่วยแพร่กระจายออกมาในอากาศ โดยมีชุดควบคุมแรงดันอากาศ (Filter box) ทำหน้าที่ดูดอากาศผ่านชุดกรองฆ่าเชื้อ (Hepa) และฆ่าเชื้อด้วยรังสี UVC เพื่อกรองอากาศและฆ่าเชื้อโรคก่อนปล่อยอากาศออกสู่ภายนอก

พรทิพย์ อนรรฆนนท์  พช.8 ข่าว อค-บร. รายงาน