• Call Center

    087-929-4691

  • เวลาทำการ

    จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.00

อกธ. เข้านำเสนอศักยภาพและประสบการณ์ การให้บริการงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ใน สปป.ลาว (เพิ่มเติม) แก่ ผู้บริหาร บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

103.Business Move

 

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำโดย นายสมคิด ประดิษฐ์เสรี ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการธุรกิจ (อกธ.) นายมรุต พิทยชวาล หัวหน้ากองธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษาต่างประเทศ (กธบต-ธ.) และนายศรัทธา ศรีโหมด วิศวกรระดับ 8 กองธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษาต่างประเทศ (วศ.8 กธบต-ธ.) ได้เข้าพบและนำเสนอศักยภาพการให้บริการงานบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ให้แก่ ผู้บริหาร บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (BCPG) โดยมี นายนิวัติ อดิเรก ที่ปรึกษาอาวุโส สายงานพัฒนาธุรกิจองค์กร น.ส.สัตยา มหัตถนาพาณิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเป็นเลิศองค์กร นายชาญวิทย์ ตรังอดิศัยกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนายวีรชัช อุดรเดชอุดม ผู้จัดการ ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟัง ณ สำนักงานใหญ่ อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ

ปัจจุบัน บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (BCPG) ได้เข้าไปลงทุนธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังน้ำใน สปป.ลาว จึงมีความสนใจในศักยภาพและการให้บริการงานบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำใน สปป.ลาว ของ กฟผ. เป็นอย่างยิ่ง และยังมีความประสงค์ที่จะให้ กฟผ. นำเสนองานบริการในหลายๆด้าน ดังนั้น อกธ. และทีมงานจึงได้เข้าไปนำเสนอข้อมูลศักยภาพการให้บริการเพิ่มเติม พร้อมทั้งรับทราบความต้องการของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (BCPG) และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน

นายศรัทธา ศรีโหมด วศ.8 กธบต-ธ. : รายงาน