• Call Center

    087-929-4691

  • เวลาทำการ

    จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.00

Ratch Group จัดกิจกรรมแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) ครั้งที่ 2

101. Business Move

 

     เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (Ratch Group) ได้จัดให้มีกิจกรรมแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) ครั้งที่ 2 โดย นายภูมินทร์ พรหมคล้าย รองกรรมการผู้จัดการ-วางแผน และควบคุมการผลิต บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด น.ส.ภาวินี ไชยรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส น.ส.จารุสุดา บุญเกิด ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส-ส่วนส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมด้วย ผู้ปฏิบัติงานบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด  ได้เชิญผู้ปฏิบัติงานโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (อค-บร.) ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ และแนวคิดการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในงานด้าน O&m ของโรงไฟฟ้าราชบุรี นำโดย นายณรงค์ศักดิ์ เขียวรำภา ผู้อำนวยการโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (อค-บร.) นายกัมปนาท คล้ายแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด-บริหาร (ช.อค-บร.(ห)) นายวิสิฎฐ์ เฉิดพงษ์ตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด-พลังความร้อนร่วม (ช.อค-บร.(รร)) นายประจักษ์ เหล่าพรหมสุคนธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด-พลังความร้อน (ช.อค-บร.(พร)) และผู้ปฏิบัติงาน อค-บร. โดยบรรยายใน 2 หัวข้อ ดังนี้ การลดอุณหภูมิอากาศก่อนนำเข้า Air Inlet แก้ปัญหาการเดินโหลดไม่ได้ตามที่ศูนย์ฯ สั่งการ เหตุจากอากาศร้อน และการ Preservation โรงไฟฟ้าพลังความร้อน ช่วง Reserved shutdown เพื่อพร้อมรับคำสั่งเดินเครื่องตลอดเวลา ณ ห้องสัมมนา อาคารบริหาร RGCO พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมบรรยากาศภายในโรงไฟฟ้าราชบุรีก่อนเดินทางกลับ

พรทิพย์ อนรรมนนท์ พช.8 นพท-บร. : รายงาน