• Call Center

    087-929-4691

  • เวลาทำการ

    จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.00

อกธ. นำเสนอศักยภาพและประสบการณ์ การให้บริการงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำใน สปป.ลาว แก่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

98.Business Move

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สายงานรองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (รวธ.) ฝ่ายจัดการธุรกิจ (อกธ.) นำโดย นายมรุต พิทยชวาล หัวหน้ากองธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษาต่างประเทศ (กธบต-ธ.) นายเรืองฤทธิ์ คล้ายแก้ว หัวหน้าแผนกการขายและบริหารสัญญาต่างประเทศ 1 (หขบต1-ธ.) และทีมงาน ได้เข้าพบและนำเสนอศักยภาพและประสบการณ์การให้บริการงานบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ของ กฟผ. พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวคิดต่างๆ ร่วมกับคณะผู้บริหาร บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) นำโดย นายนิวัติ อดิเรก ที่ปรึกษาอาวุโส สายงานพัฒนาธุรกิจองค์กร นายชาญวิทย์ ตรังอดิศัยกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ นายวีรชัช อุดรเดชอุดม ผู้จัดการ และนายสัตยา มหัตถนาพาณิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเป็นเลิศองค์กร ณ สำนักงานใหญ่ อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในเครือ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีแนวคิดที่จะเข้าไปซื้อกิจการโรงไฟฟ้าพลังน้ำใน สปป.ลาว พร้อมทั้งตั้งเป้าหมายที่จะซื้อโรงไฟฟ้าพลังน้ำจำนวน 1 โรงไฟฟ้าภายในปี 2562 และทำการซื้อกิจการโรงไฟฟ้าพลังน้ำอื่นๆ เพิ่มอีกในปีต่อไป

นายจักรพงษ์ สุภาพ วศ.8 หขบต1-ธ. กธบต-ธ. : รายงาน