• Call Center

    087-929-4691

  • เวลาทำการ

    จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.00

สายงาน รวธ. นำเสนอศักยภาพและประสบการณ์การให้บริการงานบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำใน สปป.ลาว แก่ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

96.Business Move

 

         เมื่อวันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สายงานรองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (รวธ.) นำโดย นายมรุต  พิทยชวาล หัวหน้ากองธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษาต่างประเทศ ฝ่ายจัดการธุรกิจ (กธบต-ธ. อกธ.) นายภาสวร วรรณกาญจน์ หัวหน้าแผนกวิศวกรรมโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ฝ่ายบำรุงรักษาเครื่องกล (หวน-ธ. อบค.) และนายอวยชัย ป.นุกูล ช่างระดับ 8 แผนกวิศวกรรมระบบควบคุมโรงไฟฟ้า ฝ่ายบำรุงรักษาไฟฟ้า (ช.8 หวรน-ธ. อบฟ.) ได้เข้าพบและนำเสนอศักยภาพและประสบการณ์ของ กฟผ. ในการให้บริการงานบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ให้แก่ นายสุรศักดิ์ พันธ์เรืองวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส และคุณชวลิต จั่นเพชร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ณ อาคาร ดร.เกฮาร์ด ลิงค์ 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

การเข้านำเสนอศักยภาพและประสบการณ์ในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริหารบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อประกอบการตัดสินใจใช้บริการงานบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำของ กฟผ. รวมถึงแสวงหาโอกาสในการทำธุรกิจร่วมกันต่อไปในอนาคต

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนเซน้ำน้อยและเซกะตำ สปป.ลาว โดยเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ให้กับการไฟฟ้าลาว (EDL) เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 และมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับการไฟฟ้าลาว (EDL) เป็นระยะเวลา 25 ปี โดยเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำ มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 20.1 เมกะวัตต์  

จักรพงษ์ สุภาพ วศ.8 หขบต1-ธ. กธบต-ธ. อกธ.. : รายงาน