• Call Center

    087-929-4691

  • เวลาทำการ

    จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.00

ผู้บริหาร กฟผ. เยี่ยมเยียนลูกค้าสัญญาระยะยาว บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด (BPC)

68. Business Move

 

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำโดย นายสุรชัย เจริญศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการธุรกิจ (ช.อกธ-1.) นายณรงค์ สุขเกษม วิศวกรระดับ 11 สังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจบำรุงรักษา (วศ.11 ชธธ.) นายสุนทร เพ็ญศรี วิศวกรระดับ 10 ฝ่ายจัดการธุรกิจ (วศ.10 อกธ.) และผู้ปฏิบัติงาน ฝ่ายจัดการธุรกิจ (อกธ.) เดินทางเข้าพบ นายไวทิพย์ ปานกลิ่น ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและควบคุมการผลิต บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด (BPC) เพื่อรับทราบปัญหา ความพึงพอใจในการบริการ และข้อเสนอแนะจากลูกค้า เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด จังหวัดราชบุรี

ทั้งนี้ บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจกับ กฟผ. ในการดูแลงานบริการงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า เป็นระยะเวลา 8 ปี 8 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2570

สุรศักดิ์ อ่ำรอด ช.8 หปง-ธ. : รายงาน