• Call Center

    087-929-4691

  • เวลาทำการ

    จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.00

ผู้ปฏิบัติงาน อค-บร.แสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ “เอ็ม ซี อาร์ ยานสำรวจใต้น้ำ Version 2” แก่ผู้เข้าร่วมประชุม SOME ครั้งที่ 36

67. Business Move

 

     เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 โครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (อค-บร.) โดย นายยิ่งศักดิ์ กำลังใบ ช่างระดับ 8 (ช.8) และนายปิยวัฒน์ เลิศสันติ วิศวกรระดับ 6 (วศ.6) นำผลงานสิ่งประดิษฐ์ “เอ็ม ซี อาร์ ยานสำรวจใต้น้ำ Version 2” มาแสดงให้กับคณะผู้เข้าร่วมประชุม 36th ASEAN Senior Officials Meeting on Energy (SOME) นำทีมโดย กระทรวงพลังงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ สำนักงานกลาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยในงานนี้นอกจากจะมีผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ของ อค-บร. แล้ว ยังมีผลงานสิ่งประดิษฐ์จากหน่วยงานภายใน กฟผ. อีก 6 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ (อปน.), ฝ่ายบำรุงรักษาไฟฟ้า (อบฟ.), ฝ่ายระบบควบคุมและป้องกัน (อรค.), ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม (อวน.), ฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืน (อกย.) และฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง (อปก.) ร่วมแสดงผลงานในครั้งนี้อีกด้วย

พรทิพย์ อนรรมนนท์ พช.8 นพท-บร. : รายงาน