• Call Center

    087-929-4691

  • เวลาทำการ

    จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.00

RGCO ร่วมกับ อค-บร. จัดงาน “วันมหกรรมสุขภาพ รฟ.ราชบุรี”

66. Business Move

 

     เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (RGCO) ร่วมกับ โครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (อค-บร.) จัดงาน “วันมหกรรมสุขภาพ รฟ.ราชบุรี” โดยมี นายบุญชัย จรัญวรพรรณ กรรมการผู้จัดการ เป็นประธานในพิธี นายพยัต ชินวิไล รองกรรมการผู้จัดการ และนายณรงค์ศักดิ์ เขียวรำภา ผู้อำนวยการโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (อค-บร.) พร้อมกับผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานบริษัท RGCO และอค-บร. เข้าร่วมงาน โดยการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยกระตุ้นจิตสำนึกของผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าราชบุรี ให้ใส่ใจเรื่องสุขภาพในการทำงาน

     ภายในงานมีบูธสุขภาพมากมาย เช่น บูธสบายใจ ตรวจวัดภาวะ และดูแลความเครียดให้กับผู้ที่เข้าร่วมงาน บูธดัดจัดสรีระแก้อาการ Office Syndrome บูธตอกเส้นนวดอาการ จาก กฟผ. แม่เมาะ และบูธกดจุดสะท้อนเท้าเลิกบุหรี่ เป็นต้น

     นอกจากนี้ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานยังได้พบปะ และร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ พืชผัก ผลไม้ จาก 9 ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าราชบุรี อีกทั้ง ชุมชนยังได้รับความรู้ด้านสุขภาพ และชื่นชมสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่นของโรงไฟฟ้าราชบุรีอีกด้วย

พรทิพย์ อนรรมนนท์ พช.8 นพท-บร. : รายงาน