• Call Center

    087-929-4691

  • เวลาทำการ

    จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.00

ฝ่ายบำรุงรักษาโยธา จัดกิจกรรม Informal Meeting ครั้งที่ 2/2562 เรื่อง สุขภาพดี กับโครงการ ก้าว ก้าว ก้าว

65. Business Move

         เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 ฝ่ายบำรุงรักษาโยธา (อบย.) ได้จัดกิจกรรม Informal Meeting ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ในหัวข้อเรื่อง สุขภาพดี กับโครงการ ก้าว ก้าว ก้าว โดยมี นายวัลลภ เมฆพฤกษาวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโยธา (อบย.) เป็นประธาน และนางสาวแพรวเพชร เพ็ชรปิ่นแก้ว เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ฝ่ายบำรุงรักษาโยธา (จป.อบย.) ร่วมให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกาย และรายละเอียดโครงการ ก้าว ก้าว ก้าว

         บรรยากาศภายในงาน Informal Meeting ในครั้งนี้เริ่มต้นด้วยการออกกำลังกายร่วมกัน ระหว่างผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม Warm Up ร่างกายก่อนเริ่มงาน และได้อธิบายผลการดำเนินการของโครงการ ก้าว ก้าว ก้าว ซึ่งเป็นโครงการแข่งขันนับจำนวนก้าวเดินสะสม ในระยะเวลา 33 วัน เป็นโครงการที่ช่วยรณรงค์ให้ผู้ปฏิบัติงานออกกำลังกาย และหันมาสนใจดูแลสุขภาพร่างกายกันมากขึ้น ในช่วงท้ายของงาน Informal Meeting ได้มีการมอบของรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการที่มีจำนวนก้าวเดินสะสมสูงที่สุดในแต่ละกลุ่มของการแข่งขัน

         การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการรณรงค์ให้ผู้ปฏิบัติงาน ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพร่างกาย การออกกำลังกาย เพื่อเตรียมความพร้อมร่างกาย ให้พร้อมต่อการปฏิบัติงาน และเพื่อสุขภาพที่ดีในชีวิตประจำวัน

ปฏิพัทธ์ สุมน หปย-ธ. กผงย-ธ. : รายงาน