• Call Center

    087-929-4691

  • เวลาทำการ

    จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.00

บริษัท Organo Corporation (Vietnam) เข้าเยี่ยมชมศักยภาพ ด้านเคมีโรงไฟฟ้า กฟผ. และหารือโอกาสทางธุรกิจ

62. Business Move

 

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดย นางวิมลรัตน์ จันทเขต ผู้อำนวยการฝ่ายเคมี (อคม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน อคม. และผู้แทนจากกองธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษาต่างประเทศ (กธบต-ธ.) ฝ่ายจัดการธุรกิจ (อกธ.) ได้ให้การต้อนรับ Mr. Michiyuki Ishihara General Manager และผู้ปฏิบัติงานจากบริษัท Organo Corporation (Vietnam) ในการเข้าเยี่ยมชมศักยภาพการดำเนินงานด้านเคมีโรงไฟฟ้าของ กฟผ. รวมถึงได้หารือโอกาสทางธุรกิจเคมีร่วมกันในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ อาคารฝ่ายเคมี สำนักงานกลาง กฟผ.

จากนั้น ในวันเดียวกัน ทีมงานบริษัท Organo (Vietnam) ได้เข้าพบ นายศุภชัย คูณเศรษฐ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และนายประพาส พันธ์อร่าม ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (EGATi) และทีมงาน เพื่อหารือโอกาสทางธุรกิจในประเทศเวียดนามร่วมกัน ทั้งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางพัฒนางานเคมีโรงไฟฟ้า ซึ่งเป็นประโยชน์ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศเวียดนามของ EGATi ด้วยเช่นกัน

ต่อมา ในวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ทีมงานบริษัท Organo Corporation (Vietnam) ได้เข้าเยี่ยมชมศักยภาพ และการดำเนินงานด้านเคมีโรงไฟฟ้า ในส่วนของโรงผลิตน้ำ Deminerealized Water ชุดที่ 2 และห้อง Sampling ระบบ Water System Cycle โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ โดยการเข้าเยี่ยมชมศักยภาพและรับทราบข้อมูลครั้งนี้ บริษัท Organo Corporation (Vietnam) มีความประทับใจเป็นอย่างมาก ซึ่ง กฟผ. จะได้มีการพัฒนาไปสู่ความร่วมมือและโอกาสในการขยายธุรกิจงานบริการเคมีสำหรับโรงไฟฟ้าร่วมกันต่อไป

ณหทัย สุขสมบัติ วก.6 หขบต2-ธ. กธบต-ธ. : รายงาน