• Call Center

    087-929-4691

  • เวลาทำการ

    จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.00

เบตงกรีน จับมือ กฟผ. ร่วมลงนามสัญญา O&M Key Personnel Dispatch And Training For Betong Green Power (BGP)

11.Business Move

           เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้จัดพิธีลงนามสัญญา “O&M Key Personnel Dispatch And Training For Betong Green Power Company Limited (BGP)” ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ บริษัท เบตงกรีนเพาเวอร์ จำกัด โดยมี นายสมคิด ประดิษฐ์เสรี ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการธุรกิจ(อกธ.) และ นายวีระวัฒน์ ชลวณิช กรรมการบริษัท เบตงกรีนเพาเวอร์ จำกัด นายสิทธิชัย พิชัยจารุเวช กรรมการบริษัท เบตงกรีนเพาเวอร์ จำกัด เป็นผู้ลงนามสัญญา นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายประสงค์ ลิ้มศิริชัย ที่ปรึกษา บริษัท เบตงกรีนเพาเวอร์ จำกัด และ นายอนุสรณ์ ภู่คำมี หัวหน้ากองธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษาในประเทศ ฝ่ายจัดการธุรกิจ (กธบน-ธ. อกธ.) ร่วมลงนามเป็นพยาน ณ ห้องประชุม 1412 ชั้น 14 อาคาร ท.102 สำนักงานกลาง กฟผ.

          การลงนามสัญญาในครั้งนี้ เป็นการลงนามสัญญาจ้างงาน O&M Key Personnel Dispatch And Training ระหว่าง กฟผ. และ บริษัท เบตงกรีนเพาเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นการดำเนินงานในลักษณะส่งผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ปฏิบัติหน้าที่ให้คำปรึกษาและฝึกอบรมหลักสูตร O&M ให้แก่พนักงาน บริษัท เบตงกรีนเพาเวอร์ จำกัด ณ โรงไฟฟ้าเบตงกรีนเพาเวอร์ จ.ยะลา เป็นระยะเวลา 1 ปี

          โดย นายสมคิด ประดิษฐ์เสรี ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการธุรกิจ(อกธ.) ได้กล่าวขอบคุณทีมผู้บริหาร บริษัท เบตงกรีนเพาเวอร์ จำกัด สำหรับความไว้วางใจในครั้งนี้ กฟผ. จะนำความรู้และประสบการณ์ที่มีช่วยพัฒนาและสนับสนุนโรงไฟฟ้าเบตงกรีนเพาเวอร์ ให้ผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อช่วยเสริมสร้างความมั่นคงในระบบไฟฟ้าของประเทศต่อไป

วีณา ธรรมวัฒนา วก.4 หปง-ธ. กตบ-ธ. : รายงาน