• Call Center

    087-929-4691

  • เวลาทำการ

    จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.00

บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด เข้าเยี่ยมชม โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จ.นครราชสีมา

95.Business Move

 

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำโดย นายเชิดชัย แสนสีหา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาไฟฟ้า-2 (ช.อบฟ-2.) และ นายสุรชัย เจริญศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการธุรกิจ-1 (ช.อกธ-1.) พร้อมทีมงานจาก ฝ่ายบำรุงรักษาไฟฟ้า (อบฟ.) และ ฝ่ายจัดการธุรกิจ (อกธ.) ได้ให้การต้อนรับ นายประพันธ์ น้อมนำชัย ผู้จัดการกลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และผู้ปฏิบัติงาน จาก บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด ในการเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จ.นครราชสีมา โดยทีมงาน กฟผ. ได้นำชมโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับลำตะคอง ซึ่งถูกสร้างไว้ใต้ระดับผิวดินลึกกว่า 350 เมตร นับเป็นโรงไฟฟ้าใต้ดินแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย นอกจากนี้ได้นำชมกังหันลมลำตะคอง ชุดที่ 2 ซึ่งติดตั้งอยู่บริเวณอ่างพักน้ำตอนบนของโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาการเยี่ยมชมนั้น ผู้ปฏิบัติงานของ กฟผ. และ บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การเดินเครื่อง การบำรุงรักษา และการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอีกด้วย

อัญชลี มั่งพล วก.6 หจญ-ธ. กตบ-ธ. : รายงาน